Wandelende Tak Wandelende Tak Jos Smink 1951 Onderdeel uit te maken van een groter geheel en dat zichtbaar maken in relatie met de omgeving, het landschap, de natuur, is één van de uitgangspunten in mijn werk. Op een beschouwende en relativerende wijze tracht ik hier uitdrukking aan te geven.
Vanuit die achtergrond heb ik in het arboretum twee monumentaal ruimtelijke vormen geplaatst die in relatie met de bomen de gedaante aannemen van een soort wandelende tak. Onderweg naar nergens nemen zij hun plek in tussen de bomen die al eerder van elders zijn gekomen. Vanuit het thema 'On the Move'  gezien lijken de twee kwetsbare gedaanten voor een dilemma te staan: should I stay or should I go. Een momentopname tussen beweging en stilstand in. www.bomenmuseum.nl www.waterliniemuseum.nl