Verleden Land Verleden Land Ronde gaten in de grond omringt door zwerfkeien. In de gaten het witte zand van de zandverstuivingen die hier eertijds waren. Het lijkt alsof een langzaam werkende lavastroom het witte zand weer terugdrukt door de humuslaag die hier in de tientallen jaren bos is gevormd. Stilletjes lijken er steeds nieuwe ronde erupties bij te komen.