Live Beelden In zijn ‘Live projekt” toont Jos Smink een aantal ruimtelijke beelden, waarin hij gebruik maakt van videobeelden of videofragmenten. De videobeelden zijn niet te beschouwen als film, maar zijn bedoeld als afbeelding van de werkelijkheid, als onderdeel van de werkelijkheid die hij creëert. Het uitgangspunt van zijn werk is dan ook de behoefte een werkelijkheid te scheppen, zonder dat de werkelijkheid een afbeelding van de werkelijkheid wordt. Als voorbeeld draagt Jos Smink het schilderij ‘Ceci n’est pas une pipe’ van René Margritte aan. Hierin komt hetzelfde aspect naar voren, de toeschouwer zal een echte pijp zien, net zoals televisie de werkelijkheid suggereert. Maar wat je in beide gevallen ziet is eigenlijk een afbeelding van de werkelijkheid. In zijn “Live project” probeert hij het spanningsveld van werkelijkheid en afbeelding van de werkelijkheid verder af te tasten. Voor hem is dat spanningsveld duidelijk aanwezig in het medium televisie; voor veel mensen heeft t,v, (vooral live t.v.) een grotere werkelijkheidswaarde, in plaats van de werkelijkheid buiten. De toeschouwer krijgt in Jos Smink’s ‘Live project’ elementen aangeleverd om vervolgens zelf een beeld te creëren. How to live? How to survive? How to know God? How to die? Titels behorende bij de verschillende ruimtelijke beelden die in de galerie te zien zijn. tekst: Jolanda Muller                      augustus ‘92 how to live