In Optima Forma Titel: In Optima Forma Locatie: Heukelomsebaan Naam: Jos Smink Onderdeel uit te maken van een groter geheel en dat zichtbaar maken in relatie met de omgeving is in het algemeen een uitgangspunt in mijn werk. De monumentale eik als onderdeel van mijn project voor Kunst en Bomen laat dat mooi zien. Wijd vertakt, volop de ruimte benuttend, neemt hij zijn plaats in de omgeving optimaal in. Geïnspireerd door deze autonome status in optima forma heb ik als monumentale vorm een soort vertakking gemaakt die vanuit de boomstam een verbinding legt met de aarde. Het lijken poten die met hun klauwen in de aarde staan. Het benadrukt de plek die de boom inneemt en de optimale vorm die hij heeft gevonden om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. De boom als onmisbare schakel in het proces dat leven heet. Kunst en Bomen 2014 Oisterwijk, Moergestel, Heukelom 25 mei t/m 26 oktober Info: www.kunstenbomen.inoisterwijk.nl