De Heemtuin Verbeeld VIII -  Overbruggen   De Heemtuin is doorkruist met sloten, vijvers en een beek. Het is een inspirerende plek om vanuit de beeldende kunst aandacht te besteden aan het in de Heemtuin aanwezige water en met name het overbruggen daarvan. Tevens wil de stichting met het thema "overbruggen" aandacht vragen voor het maatschappelijke belang om in het leven van alle dag, tegenstellingen te overbruggen, verbindingen te leggen, alsmede toenaderingen en handreikingen tot stand te brengen. Te denken valt daarbij aan het overbruggen van verschillen tussen jong en oud, arm en rijk en groot en klein. De tentoonstelling in de Heemtuin zelf is een daarbij al magnifiek voorbeeld hoe natuur, kunst en cultuur met elkaar verbonden kunnen worden. De Heemtuin ligt in Park de Houtkamp Van Diepingenlaan, Leiderdorp Openingstijden De Heemtuin is het gehele jaar open voor wandelaars. Van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Op zaterdag en zondag van 15.00 tot 17.00 uur Info: www.kunstindeheemtuin.n H A N D R E I K I N G  2015 Vanaf de oevers van een waterloop in de heemtuin strekken een soort armen van gestapelde boomstammen zich over het water uit. Boven het water komt een handreiking tot stand die de waterscheiding in het landschap lijkt te willen overbruggen. Door de spiegeling in het water is de cirkel rond en wordt er een beeld van een kringloop zichtbaar. De natuur als inspiratiebron om nieuwe verbindingen te leggen. Opening Handreiking