De Kringloop LandArt Diessen 7 t/m 22 sept. 2013 www.landartdiessen.nl
D E  K R I N G L O O P Een gestadig terugkeren tot hetzelfde uitgangspunt. De kringloop van de natuur als continu proces waarin de bomen als onderdeel van de kringloop terugkeren naar de aarde om weer opnieuw te beginnen.